Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

Pri volaní do Krupiny z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5550 + klapku

Meno Telefón E-mail
ústredňa 912 ,
455 519 365 (fax)
 
Ing. Mária Lacková - správca 990 ,
+421 905 481 870
maria.lackova@nemzvolen.sk
Oľga Hanusková - referentka, pokladňa 996 olga.hanuskova@nemzvolen.sk
Vladimír Králik - rdg - pracovisko 964 vladimir.kralik@nemzvolen.sk
MUDr. Peter Spurný - chirurgická ambulancia - lekár 971  
Anna Hukelová - chirurgická ambulancia - sestra 971 anna.hukelova@nemzvolen.sk
MUDr. Ján Melich, MPH - interná ambulancia 914  
interná ambulancia - EKG 913  
interná ambulancia - ergometria 920  
MUDr. Július Baláž - gastro ambulancia - lekár 950  
gastro ambulancia - sestra 953  
sono ambulancia 917  
MUDr. Július Baláž - interné - primár 982 julius.balaz@nemzvolen.sk
Oľga Belláková - interné - vedúca sestra 940 olga.bellakova@nemzvolen.sk
interné - ženy - sestra 952  
interné - ženy - pacientky 977  
urgent-interná ambulancia 915  
interné - muži - pacienti 963  
Miroslava Hambacherová - interné - príjmová sestra 913 miroslava.hambacherova@nemzvolen.sk
Helena Brhlíková - amb. sestra- interná, gastro, kardio.   helena.brhlikova@nemzvolen.sk
MUDr. Ján Melich, MPH. - ODCH - primár 944 jan.melich@nemzvolen.sk
Mgr. Monika Krpčiarová - ODCH - vedúca sestra 934 odchvrch@nemzvolen.sk
ODCH - sestry 935  
ODCH - chodba 976  
LSPP 968  
PhDr. Margita Dolinská - ortopedická ambulancia - sestra 967 margita.dolinska@nemzvolen.sk
Mária Gímešová - vedúca asistentka výživy OLVas 916 maria.gimesova@nemzvolen.sk
kuchyňa 918  
jedáleň 919  
Mgr. Alena Kolláriková - DSS - sociálny pracovník 985 dss_ka@nemzvolen.sk
DSS - sestra, pacienti 923  
Mgr. Stanislav Lendvay - DSS - vedúca sestra    
Dispečing DZS LAME, s.r.o. 966